Bærende konstruktion i kælder på etageejendom

Kælderen i en etageejendom i København K skulle indrettes til restaurant.

Det krævede en ny bærende stålkonstruktion. Fundamentet til den nye konstruktion blev gravet 6 meter ned, og de nye stålprofiler blev boltet sammen på stedet.

Konstruktionen er udført efter ingeniørtegning og er brandbeskyttet i henhold til gældende lovgivning.