Restaurering af hus i bindingsværk

I Brønshøj skulle murværket på et bindingsværkshus renoveres med originale materialer og metoder.

Væg-stykkerne blev muret op i hydraulisk mørtel (KKH mørtel) uden cement, en original ‘gammeldags’ mørtel.

Op mod træværket blev der – ligeledes efter originale forskrifter – stoppet med tjæret værk og fuget med mørtel isat fæhår. Det sikrer øget fleksibilitet og armering.

Til sidst blev skorstenen slebet og filset med indfarvet rød fils.